26/04 εώς 29/04 θα είμαστε κλειστά. Οι παραγγελίες θα εκτελεστούν από 30/04.

The size 4 concerns the Blu Jewelery rings with an inner perimeter of 47-48mm and a diameter of 15-15.3mm.