26/04 εώς 29/04 θα είμαστε κλειστά. Οι παραγγελίες θα εκτελεστούν από 30/04.

The size 7 concerns the Blu Jewelery rings with an inner circumference of 54-56mm and a diameter of 17.2-17.8mm.

Search