26/04 εώς 29/04 θα είμαστε κλειστά. Οι παραγγελίες θα εκτελεστούν από 30/04.

The size 9 concerns the rings of Blu Jewelery with inner circumference 60-61mm and diameter 19.1-19.4mm.

Search