Όροι και προϋποθέσεις

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου (εφεξής «Κατάστημα») της προσωπικής εταιρείας (ατομικής επιχείρησης) με την επωνυμία «ΛΟΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ» και τον διακριτικό τίτλο «BLU JEWELLERY», με έδρα τη Νέα Ερυθραία Αττικής επί της οδού Παπαφλέσσα στον αριθμό 4, T.K.: 14671, με Α.Φ.Μ. 070298200 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς και με στοιχεία επικοινωνίας: τηλέφωνο: 698 050 5555, email: [email protected], website: https://www.blujewellery.gr/

Εκδότης και διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας και των παρόντων όρων χρήσης είναι η εταιρεία «ΛΟΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ» με διακριτικό τίτλο  “BLU JEWELLERY”. Η ιστοσελίδα μας και κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με αυτήν και με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχονται στο καταναλωτικό κοινό σε συνάρτηση με τους ακόλουθους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης και τις Πολιτικές Απορρήτου τους οποίους συνιστούμε να διαβάσετε και να τηρήσετε σε αντίγραφο πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική παραγγελία.

Η εταιρεία μας, προκειμένου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, διατηρεί το δικαίωμα να επικαιροποιεί, τροποποιεί ή αναθεωρεί τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας της, χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας, δημοσιοποιώντας αμέσως κάθε μεταβολή στην παρούσα ιστοσελίδα. Για τον λόγο αυτόν συνιστούμε να ελέγχετε συχνά τους παρόντες όρους χρήσης. Ευνόητο είναι ότι οποιαδήποτε μεταβολή των όρων χρήσης τυχόν επέλθει μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας, δεν θα επηρεάζει την παραγγελία αυτήν, εκτός αν η μεταβολή μας επιβληθεί από το νόμο ή λόγους ανωτέρας βίας. Κάθε καταναλωτής που συναλλάσσεται με την εταιρεία μας και κάνει χρήση του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των υπηρεσιών μας θεωρείται ότι έχει διαβάσει και συναινεί με όλους τους παρόντες όρους χρήσης και έχει αποδεχθεί ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό τους.

 

Απαγόρευση εμπορικής χρήσης – πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα δεν προορίζεται για εμπορική αλλά μόνο για προσωπική σας χρήση και κατά τούτο δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα ή οποιοδήποτε περιεχόμενό της για την προώθηση οποιουδήποτε εμπορικού σκοπού ή την δημιουργία διαφημίσεων στον ιστότοπό σας. Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας, απαριθμώντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: κείμενα, λογότυπα, σύμβολα, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, γραφικά, δικαιώματα ήχου, μουσικής, βίντεο ή κειμένου, σήματα, επωνυμίες, διακριτικά γνωρίσματα, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας μας και διέπεται από τις εθνικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα τυχόν ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων και απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μίσθωση, μετάδοση, διανομή, τροποποίηση, μετάφραση του εν λόγω περιεχομένου. Η εταιρεία μας δεν εγγυάται ότι οι λειτουργικές πλευρές αυτού του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας είναι χωρίς σφάλματα ή απαλλαγμένες από ιούς, ούτε υπόσχεται ότι ο διακομιστής της σελίδας μας καθιστά το περιεχόμενο αυτό απαλλαγμένο από ιούς.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς που προέρχεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης σχετικά με την ύπαρξη, ερμηνεία, εκτέλεση ή την παραβίαση της σύμβασης πώλησης ανάμεσα στην εταιρεία μας και τον καθένα από εσάς ορίζονται αποκλειστικώς τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμόζεται το κάθε φορά ισχύον ελληνικό δίκαιο. Οι όροι χρήσης ισχύουν για όσο χρόνο διαρκεί η on line ανάρτηση των προϊόντων.