Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία «ΛΟΡΕΝΤΖΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ» με διακριτικό τίτλο «BLU JEWELLERY», με έδρα τη Νέα Ερυθραία Αττικής επί της οδού Παπαφλέσσα στον αριθμό 4, T.K.: 14671, με Α.Φ.Μ. 070298200 και Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, σέβεται την ιδιωτικότητά σας και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, όπως το όνομα, η διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email, η ημερομηνία και ώρα γέννησης, κ.λπ.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς: συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε εσείς, όπως το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, το email, την ημερομηνία και ώρα γέννησης, κ.λπ., όταν κάνετε εγγραφή στον ιστότοπό μας, όταν πραγματοποιείτε παραγγελία, όταν επικοινωνείτε μαζί μας, κ.λπ.
 • Πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα: συλλέγουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα αυτόματα, όπως το IP address σας, τη διεύθυνση URL της σελίδας από την οποία προήλθατε, τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, τις σελίδες που επισκεφτήκατε, κ.λπ.

Γιατί συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων: συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας, όπως η παράδοση της παραγγελίας σας, η έκδοση τιμολογίου, κ.λπ.
 • Για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων: συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων που μας ζητάτε, όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων, η συμμετοχή σε διαγωνισμούς, κ.λπ.
 • Για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας: συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη βελτίωση των υπηρεσιών μας, όπως η ανάλυση της επισκεψιμότητας του ιστότοπού μας, η κατανόηση των προτιμήσεών σας, κ.λπ.
 • Για σκοπούς marketing: συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς marketing, όπως η αποστολή ενημερωτικών δελτίων, η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, κ.λπ.

Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται μόνο σε τρίτους που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας και δεσμεύονται να τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή. Χρησιμοποιούμε σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, όπως κρυπτογράφηση, firewalls, φυσική ασφάλεια, κ.λπ.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα όσον αφορά τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε συλλέξει.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που έχουμε συλλέξει.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία μας, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.